İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Şubat 2016

Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı

Tek Cilt, VIII + 1390 sayfa

İİK. 69/I, III; 78-95; 100-105; 139; 257-268

1. Baskı: Şubat/1983
2. Baskı: Nisan/1990

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar” “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Satış Fiyatı 220,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE