Online hukuk yayıncılığı deneyimini
keşfetmeye hazır mısın?

 • e-uyar nedir?

  Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.

  e-uyar; içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir.

  İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri ve diğer bölümleriyle hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda olmasını sağlar.

  e-uyar, gelişmiş arama motoru ve kullanım kolaylığı sağlayan içeriğiyle hukukçulara uyuşmazlıkların çözümünde ve araştırmalarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve zamana karşı yarışan hukukçular için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

 • Site içeriği hakkında bilgi sahibi olma

  Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar -3. basılarla birlikte- 41 kitabı ve 600’e yakın makalesi yayımlanmıştır. Bu kitap ve makalelerin güncel olanlarının tamamına internet sitemizde ulaşabilirsiniz.

  Av. Alper Uyar, Av. Cüneyt Uyar ve uzman kadrosu ile birlikte hukuki çalışmalarını devam ettiren Av. Talih Uyar, 40 yılı aşkın bir sürede oluşan deneyimini ve eserlerini www.e-uyar.com adresinde internet sitesi üyeleriyle paylaşmaktadır.

  13 ciltlik Gerekçeli İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi ve 16 ciltlik Türk Medeni Kanunu (ile 17 -18. ek ciltleri içeren) kitaplarının tamamlanmasından sonra, bu eserleri www.e-uyar.com adresine taşıyan şirketimiz hukukçuların talepleri doğrultusunda online yayın hayatına başlamıştır.

  Daha sonra yazılan kitaplara da, güncellik esasına göre, e-uyarda ilgili maddelerin altında yer verilmiştir.

 • e-uyarda yer alan Kitaplar

  Kitaplarımıza e-uyarda online olarak her yerde ve dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

  Kitaplarımızda yer alan “Madde Metni”, “Madde Gerekçeleri”, “Bibliyğrafya”, “Açıklama”, “Bakanlık Genelge ve Mütalaaları” bölümleri güncel olarak e-uyarda yer alır. Bu bölümlere, ilgili madde başlıklara altında veya arama motorunda kavram araması yaparak erişebilirsiniz.

  Eserlerimizde yer verilen içtihatların tamamı ilgili madde başlıkları altında bulunmaktadır. İçtihatları, künyesine göre aratarak veya kavram araması yaparak da görüntüleyebilirsiniz.

  Aynı konunun birden fazla kitapta işlenmesi halinde, okuyucuya en güncel versiyondaki (baskıdaki) açıklama bölümü sunulmuştur. Sürekli güncellenen internet sitemiz, hukukçulara bir sonraki kitap baskısını beklemeden yeni açıklama ve içerikleri ulaştırmamıza imkan vermektedir.

  e-uyarda aşağıdaki kitapların tümüne yer verilmiştir:

  • Türk Medeni Kanunu “Başlangıç Hükümleri”- Mart/2016
  • Türk Medeni Kanunu “Kişiler Hukuku” - Mart/2016
  • İcra Hukukunda Haciz - Şubat/2016
  • İcra ve İflâs Hukuku Rehberi -Açıklamalı Dilekçe Örnekleri - Nisan/2015
  • İcra Hukukunda Olumsuz (Menfi ) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları - Ocak/2015
  • İcra ve İflâs Kanunu Şerhi - Eylül/2014
  • İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar - Ocak/2014
  • İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri - Mayıs/2013
  • İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları - 2011
  • İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı” - Temmuz/2014
  • Gerekçeli - İçtihatlı Türk Medeni Kanunu - Nisan/2006
  • Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu - 2002-2003
  • İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı - Ekim/2012
  • Gerekçeli - İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi - 2004-2010

  Son çıkan kitapları incelemek için lütfen tıklayınız.

  İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması - Ocak/2002, Gerekçeli - Notlu, İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu - 1998/1999, İcra Hukukunda İstihkak Davaları - Mart/1994, Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku Kasım/1993, İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi - Şubat/1992, İcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü - Eylül/1991, İcra Hukukunda İlamlı Takipler - Nisan/1991, İcra Hukukunda Şikayet - Ocak/1991,İcra Hukukunda İtiraz - Ekim/1990, İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller - Ekim/1987, İcra Hukukunda Tahliye - Mart/1987 kitapları ise, 2004-2010 yılları arasında tamamlanmış olan -13 ciltlik- “Gerekçeli - İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi”nde güncel haline yer verilerek yayımlandığından, euyarda 13 ciltlik bu şerhe yer verilmesi uygun görülmüştür.

  e-uyarda yer alan Makaleler

  Av. Talih Uyar’ın bugüne kadar çeşitli baro dergilerinde ve özel hukuk dergilerde yayımlanmış, 600’e yakın makalesi yayımlanmıştır.

  Güncel olan makalelere internet sitemizde ulaşabilir ve bu bölümde ayrıntılı kavran araması yapabilirsiniz.

  Tüm makale listesini incelemek için lütfen tıklayınız.

 • e-uyarda yer alan Hukuki Mütalâalar

  Ocak 2014’de ilk baskısını yapan “İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalâalar” isimli bu eser, e-uyar’da ayrıntılı arama yapabileceğiniz ayrı bir başlık altında sunulmuştur.

  Kitabın basılmasından sonra yazılan “hukuki mütalâalar”a da internet sitemizde yer verilmiştir.

  Tüm liste için lütfen tıklayınız.

  e-uyarda yer alan Dilekçe Örnekleri

  Şubat 2016’da yayımlanan İcra ve İflâs Hukuku Rehberi (Açıklamalı Dilekçe Örnekleri) isimli eserimiz de euyarda e-uyarda ayrıntılı arama yapabileceğiniz ayrı bir başlık altında sunulmuştur.

  Eserde yer alan açıklamalara ve dilekçe örneklerine ilgili madde başlığı altında da ulaşabilirsiniz.

  Tüm dilekçe örneklerini incelemek için lütfen tıklayınız.

 • e-uyarda yer alan İçtihatlar

  Türk Medeni Hukuk ve İcra ve İflâs Hukukuna yönelik içtihatların yanında aşağıdaki konularda da içtihatlara euyarda ulaşabilirsiniz:

  Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Avukatlık Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Tebligat Hukuku, Tüketici Hukuku, Usul Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku,

  e-uyar’da aşağıdaki konulara ait Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları’na da erişebilirsiniz

  Aile Hukuku, Avukatlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Eşya Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, İdare Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kişiler Hukuku, Medenî Usul Hukuku, Milletler arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Miras Hukuku, MK.'nun Başlangıç Hükümleri, Orman Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku

  e-uyarda aşağıdaki konulara ait Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları’na erişebilirsiniz

  Aile Hukuku, Avukatlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Eşya Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflâs Hukuku, İdare Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku, İş Yargılaması Usulü Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Karayolları Trafik Kanunu, Kıymetli Evrak Hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Miras Hukuku, MK.'nun Başlangıç Hükümleri, Orman Hukuku, Sendika Hukuku, Sigorta Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tebligat Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Hukuk

İşiniz ve ihtiyaçlarınız için en uygun planla başlayın.


E-UYAR'I HEMEN DENEMEYE BAŞLAYIN