OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Ocak 2015

Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 4. Baskı

Tek Cilt, XVI + 1072 sayfa

İİK. 72

1. Baskı: Temmuz/1981
2. Baskı: Kasım/1984
3. Baskı: Ocak/1993

Eserde, İİK. 72’de düzenlenmiş bulunan “Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları” iki bölüm halinde yer almaktadır. Bu dava türlerinin “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu” “sonuçları” ve bu dava türlerindeki “yargılama” konuları, bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşler ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan Yargıtay içtihatlarındaki pratik çözümlere yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Satış Fiyatı 285,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE