İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

 • Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar
 • Eylül 2014
 • Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı
 • 3 Cilt, CLXVIII + 5376 sayfa
 • Cilt 1: İİK. 1-82
  Cilt 2: İİK. 83-170
  Cilt 3: İİK. 170/a-370
 • 1. Baskı: Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı - Temmuz/2010
  2. Baskı: Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı - Ekim/2012
 • Eser, İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 s. yeni Türk Borçlar Kanunu ve 6102 s. yeni Türk Ticaret Kanunu göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

  Okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla; eserimizde yer verdiğimiz içtihat özetlerinde geçen -HUMK., BK., TTK. gibi- yürürlükten kalkmış olan kanun maddelerinin bugün yürürlükte olan karşılıklarına parantez içinde -örneğin; BK. mad. 18 (şimdi; TBK. mad. 19) şeklinde- yer verilmiştir.
Satış Fiyatı : 594,00 TL
Diğer kitaplar

Satış ekibiyle iletişime geçin

Organizasyonunuz için bir abonelik ile ilgileniyorsanız veya ihtiyaçlarınızı görüşmek isterseniz,
Satış Ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.