İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

  • Av. Talih Uyar
  • Ocak 2014
  • 1. Baskı
  • Tek Cilt, 1134 sayfa
  • Eserde, Av. Talih Uyar tarafından icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 69 adet mütalâaya yer verilmiştir.

    “İtirazın İptali Davaları”, “Tasarrufun İptali Davaları”, “Menfi Tespit Davaları”, “Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davaları”, "Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz", "Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi", "Gemi Üzerinde Bulunan Kanuni Rehin Hakkından Feragat", "İstihkak Davaları", "Tamamlayıcı İhale", "İhale" "İhalenin Feshi", "Haczi Kabil Olmayan Mal ve Haklar", "Usulsüz Tebligat"," İflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri", “Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi” gibi konulara dair birçok uyuşmazlık ayrıntılı olarak kitapta incelenmiştir.
Satış Fiyatı : 159,00 TL
Diğer kitaplar

Satış ekibiyle iletişime geçin

Organizasyonunuz için bir abonelik ile ilgileniyorsanız veya ihtiyaçlarınızı görüşmek isterseniz,
Satış Ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.