İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

  • Av. Talih Uyar
  • Eylül 2017
  • Genişletilmiş 2. Baskı
  • Tek Cilt, L+1757 sayfa
  • 1. Baskı: Ocak/2014
  • Eserde, Av. Talih Uyar tarafından icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 109 adet mütalâaya yer verilmiştir.

    “Tasarrufun İptali Davaları”, başta olmak üzere, “İtirazın İptali”, "İhalenin Feshi", "Menfi Tespit", "İstihkak" Davaları ve "Kambiyo Senetlerinde Borca/İmzaya İtiraz", "Sahtecilik", "İhale", "Usulsüz Tebligat", "Perdenin Kaldırılması", "Haczedilmezlik", "Şikayet" gibi konulara dair birçok uyuşmazlık ayrıntılı olarak kitapta incelenmiştir.
Satış Fiyatı : 239, 00 TL
Diğer kitaplar

Satış ekibiyle iletişime geçin

Organizasyonunuz için bir abonelik ile ilgileniyorsanız veya ihtiyaçlarınızı görüşmek isterseniz,
Satış Ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.