İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 • Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar
 • Nisan 2015
 • Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı
 • 2 Cilt, 2371 sayfa
 • Cilt 1: (İİK. 1-142)
  Cilt 2: (İİK. 142-370)
 • 1. Baskı: Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku - Ocak/1986
  2. Baskı: Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku - Kasım/1993
 • İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İcra ve İflâs Kanunu’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur. Eserde, (105) adet “Açıklamalı" dilekçe örneğine yer verilmiştir. Eserin sonunda, “İİK Maddelerine ” ve “Kavramlara ” göre hazırlanmış “Arama Cetvelleri ”ne yer verilmiş olup eserde ayrıntılı ‘Bibliyografya’ bölümü de bulunmaktadır.
Satış Fiyatı : 295,00 TL
Diğer kitaplar

Satış ekibiyle iletişime geçin

Organizasyonunuz için bir abonelik ile ilgileniyorsanız veya ihtiyaçlarınızı görüşmek isterseniz,
Satış Ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.