İCRA HUKUKUNDA HACİZ

  • Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar
  • Şubat 2016
  • Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı
  • Tek Cilt, VIII + 1390 sayfa
  • İİK. 69/I, III; 78-95; 100-105; 139; 257-268
  • 1. Baskı: Şubat/1983
    2. Baskı: Nisan/1990
  • Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar” “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.
Satış Fiyatı : 220,00 TL
Diğer kitaplar

Satış ekibiyle iletişime geçin

Organizasyonunuz için bir abonelik ile ilgileniyorsanız veya ihtiyaçlarınızı görüşmek isterseniz,
Satış Ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.